Зверніть увагу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ВОЗНЕСЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

НАКАЗ

 Від 14.03.2016 року № 68-у

м. Вознесенськ

Про затвердження плати за копіювання або друк документів, що надаються комунальною установою «Вознесенська ЦРЛ» за запитом на інформацію

 

Відповідно до пункту 6.2.1 розділу 6 Статуту комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня», затвердженого рішенням LIII сесії Вознесенської міської ради V скликання від 27.11.2009р. № 8, статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою встановлення чітких розмірів плати за копіювання або друк документів обсягом більше 10-ти сторінок, що надаються комунальною установою «Вознесенська центральна районна лікарня» за запитом на інформацію НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються комунальною установою «Вознесенська центральна районна лікарня» (додається).

Розмір плати за копіювання або друк документів обсягом більше 10-ти сторінок, що надаються комунальною установою «Вознесенська центральна районна лікарня» за запитом на інформацію (додається).

Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше 10-ти сторінок, що надаються комунальною установою «Вознесенська центральна районна лікарня» за запитом на інформацію (додається).

2. Встановити, що задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів або їх друк обсягом більш ніж 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем витрат на копіювання або друк, затверджених цим наказом.

3. Головному бухгалтеру КУ «Вознесенська ЦРЛ» Гулай С.А. забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації.

4. Провідному інженеру програмісту Фанті А.С. забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Вознесенської міської ради через Управління праці та соціального захисту населення.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника головного лікаря з медичної частини Крестич О.В..

 

Головний лікар                                                                  В.В.Красьоха    

 

 

ПОРЯДОК відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються комунальною установою «Вознесенська ЦРЛ»

1. Цим   Порядком   визначається    механізм    відшкодування запитувачами  інформації  витрат на копіювання або друк документів,  що  надаються   комунальною установою «Вознесенська центральна районна лікарня» за запитами на інформацію.

2. Порядок  відшкодування  витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитами на інформацію  (далі  – Порядок),   застосовується  у  випадку,  коли  КУ «Вознесенська ЦРЛ» є  належним розпорядником інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

– запитувачу тієї інформації, що становить суспільний інтерес;

– особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації витрат  на копіювання  або  друк  документів  здійснюється  у  разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних  документів.

До розміру   відшкодування  витрат  на  копіювання  або  друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також  враховуються  витрати,  пов’язані  із скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.

Оплата рахунку   на   відшкодування   фактичних   витрат   на копіювання  або  друк  документів,  що  надаються  за  запитами на інформацію,  здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5. У  разі  якщо  кількість  сторінок відповіді за запитом на інформацію  можна  визначити  заздалегідь  і  запитувач   надіслав документ,  що  підтверджує  оплату  коштів,  пов’язаних з наданням відповіді  та  обрахованих  згідно  з  цим   Порядком,   відповідь надається в установлений законом строк.

У разі  якщо  кількість  сторінок  відповіді  за  запитом  на інформацію можна визначити заздалегідь,  але запитувач не надіслав документ,  що  підтверджує  оплату  коштів,  пов’язаних з наданням відповіді,  обрахунок  цих  витрат   здійснюється   бухгалтерією КУ «Вознесенська ЦРЛ»,  а рахунок на відшкодування витрат  надсилається  запитувачу  в  установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі  якщо  кількість  сторінок  відповіді  за  запитом  на інформацію  не   можна   визначити   заздалегідь,   бухгалтерія ЦРЛ ,  зважаючи на значний  обсяг  відповіді  за  запитом  на  інформацію,   надсилає запитувачу  лист  та  рахунок,  у якому зазначається сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після  отримання  документів, що  підтверджують  повну  оплату  витрат,  пов’язаних  з  наданням відповіді.  Відповідь на запит не  надається  у  разі  повної  або часткової  відмови  запитувача  від  оплати витрат,  пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

 

РОЗМІР ПЛАТИ за копіювання або друк документів обсягом більше 10-ти сторінок, що надаються комунальною установою «Вознесенська ЦРЛ» за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Розмір плати

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

ЗРАЗОК РАХУНКУ на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше 10-ти сторінок, що надаються комунальною установою «Вознесенська ЦРЛ» за запитом на інформацію

Надавач послуг:  Комунальна установа «Вознесенська

                           центральна районна лікарня»                  

 

Реєстраційний рахунок          

__________________

 

МФО банку                              

__________________

 

Код ЄДРПОУ                          

__________________

 

Платник:              

__________________

 

 

РАХУНОК № ___________

від «____» ______________ 20____ року

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Всього до сплати: ____________________________________________________

                                            (сума прописом)

Виконавець     _______________       ____________________________

                          (підпис)                          посада (П.І.Б.)

 

 

Дата: 22.03.2016 / Переглядів: 2118 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -