Пільгове перевезення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Вознесенської міської ради

від 24.02.2017 № 49

 

П О Л О Ж Е Н Н Я про перевезення пільгових категорій населення м. Вознесенська пасажирським автомобільним транспортом загального користування та про порядок відшкодування витрат за його здійснення

 

І. Загальні положення

1. Положення про перевезення пільгових категорій населення м. Вознесенська пасажирським автомобільним транспортом загального користування та про порядок відшкодування витрат за його здійснення (далі - Положення) визначає механізм організації та надання відшкодування витрат перевізникам, які здійснюють перевезення пільгових категорій населення м. Вознесенська на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування (далі-Перевізники), з метою соціального захисту мешканців міста за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках Комплексної програми соціального захисту «Турбота» на період 2016-2020 роки (далі – Програма), відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України».

ІІ. Категорії населення міста Вознесенська, які мають право на перевезення на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на пільгових умовах

2. На міських та приміських маршрутах право безкоштовного перевезення мають громадяни України:

1) інваліди війни І групи та 1 особа, яка їх супроводжує, ІІ, ІІІ групи та прирівняні до них особи;

2) учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

3) ветерани військової служби Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

4) військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій;

5) батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, вдова (вдівець) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти;

6) ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 1-ої, 2-ої та 3-ої категорій;

7) інваліди загального захворювання І та ІІ групи, діти-інваліди та одна особа, яка супроводжує дітей інвалідів або інвалідів 1-ої групи;

8) реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;

9) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

10) діти з багатодітних сімей.

3. Пенсіонери за віком, які є мешканцями міста Вознесенську (далі – пенсіонери за віком), мають право: проїзду за пільговою ціною квитка на міських автобусних маршрутах загального користування та безкоштовного проїзду на приміських автобусних маршрутах загального користування на умовах і в порядку, визначених розділом ІІІ цього Положення.

ІІІ. Механізм проїзду на пільгових умовах

4. Громадяни України, які належать до однієї із категорій населення, що визначені пунктом 2 цього Положення, та пенсіонери за віком зобов’язані пред’являти Перевізнику документ, який підтверджує їх статус для пільгового перевезення.

5. Пільгове перевезення населення на міських автобусних маршрутах загального користування здійснюється за квитками, які забезпечує Перевізник.

Пільгове перевезення на приміських автобусних маршрутах загального користу-вання здійснюється за талонами. Виготовлення талонів для пільгового перевезення забезпечують Перевізники, а їх видачу - Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування м. Вознесенська».

6. Пенсіонери за віком здійснюють проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування за пільговою ціною квитка, що становить 60 % вартості квитка з 08.00 год. У інший час проїзд для пенсіонерів за віком на цих маршрутах здійснюється за повну вартість квитка.

7. Пенсіонери за віком на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Вознесенського району здійснюють безкоштовний проїзд в період з 01 квітня по 30 жовтня із розрахунку: 2 талони на тиждень, з моменту звернення. З 01 листопада по 31 березня проїзд для пенсіонерів за віком здійснюється за повну вартість квитка.

8. Громадяни України, які належать до однієї із категорій населення, що визначені пунктом 2 цього Положення, утранспортізагальногокористування на приміських автобусних маршрутах в межах Вознесенського району здійснюють безкоштовний проїзд по талонах протягом року.            

IV. Порядок відшкодування витрат

9. Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради укладає Договір із Перевізниками, які здійснюють перевезення пільгових категорій населення на міських та приміських маршрутах пасажирським автомобільним транспортом загального користування.

10. Відшкодування за пільгове перевезення пенсіонерів за віком у міському сполученні здійснюється Управлінням соціального захисту населення Вознесенської міської ради у розмірі 20 % вартості квитка за рахунок коштів міського бюджету та у розмірі 20 % вартості квитка – за рахунок Перевізників.

11. Для отримання відшкодування Перевізники, які здійснюють перевезення пільгових категорій мешканців міста на міських автобусних маршрутах загального користування, надають в Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради:

1) фактичні розрахунки на відшкодування витрат у повному обсязі – для категорій осіб, зазначених в пункті 2, та на відшкодування витрат у розмірі 20 % вартості квитка на одну особу – для осіб, зазначених в пункті 3 цього Положення;

2) акти звіряння за пільгові перевезення щомісячно до 10 числа, наступного за звітним місяцем.

12. Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради 1 раз на півроку забезпечує організацію діяльності робочої групи з перевірки перевезень пільгової категорії населення міста Вознесенська пасажирським автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування (далі – робоча група), утвореної рішенням виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

13. Робоча група відображає результати перевірки в актах та надає їх до Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради. Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради застосовує ці результати під час підписання актів звірянняза пільгові перевезення.

14. Перевізники, які здійснюють перевезення пільгових категорій мешканців міста на приміських автобусних маршрутах загального користування, подають до Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради звіт за формою 2-пільга щомісячно до 10 числа, наступного за звітним місяцем.

15. Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради сплачує Перевізникам кошти по відшкодуванню витрат за перевезення пільгових категорій населення в межах кошторисних призначень відповідно до укладених договорів, що включають витрати, пов’язані з перевезенням пільгової категорії населення м. Вознесенська на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування за календарний рік.

 16. У разі наявності п’яти обґрунтованих скарг на Перевізника від пасажирів пільгової категорії протягом місяця до Виконавчого комітету Вознесенської міської ради та в разі надання Перевізником недостовірної інформації, відшкодування витрат за пільгове перевезення за звітний місяць не здійснюється. 

 

 

 

 

Дата: 10.03.2017 / Переглядів: 1716 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -