Почесне звання України "Мати героїня"

Необхідний перелік документів для присвоєння почесного звання України "Мати –героїня”

Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента Українивід 29.06.2001р. №476 почесне званняУкраїни «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п»ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, з урахуванням вагомого особистого внеску матерів у виховання дітей у сім»ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчихздібностей,формуваннявисокихдуховних і моральнихякостей. Особливаувагазвертається на духовні, моральні та громадськіякостіосіб, якіпредставлені для нагородженняпочеснимзваннямУкраїни «Мати-героїня», та членівїхсімей, на відсутність у них притягнень до кримінальноївідповідальності, асоціальноїповедінки.

Необхідний перелік документів для присвоєння почесного звання України  "Мати –героїня” 1.Нагородний лист встановленогозразка, який у п. 13 повинен містити характеристику сім’ї та інформацію про конкретні заслуги матері, що стали підставою для  порушення клопотання про присвоєння почесного звання, а  саме: особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей (7п. повністю назва школи, 10п. – вказати індекс, тел.) – 4 прим. 2. Витяг з протоколів засідань органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатур до відзначення, завірений печаткою (обов’язково вказувати № протоколу) – 2 прим. 3. Довідка про склад сім’ї – 1 прим. 4. Лист-клопотання – 1прим. 5. Копії свідоцтва про народження всіх дітей – 2 прим. 6. Копію паспорта багатодітноїматері (1,2,11 ст.) – 4 прим. 7. Вразі смерті дитини після 8р. – копія свідоцтва про смерть дитини – 2 прим. 8. Характеристика з місця праці, навчання дітей. 9. Копія трудової книжки матері.

Дата: 09.03.2017 / Переглядів: 1182 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -