Попередження насильства в сім'ї

Найвищою цінністю будь – якої держави, у тому числі й України, є людина, її життя і здоров’я, честь, і гідність, недоторканність та безпека. Реалізація  соціальних ініціатив Президента України вимагає чіткої, цілеспрямованої та злагодженої роботи задля соціального забезпечення та підтримки осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Вже декілька років поспіль в нашій країні з 25 листопада по 10 грудня проходить акція «16 днів проти насильства».

Дати проведення акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Акція охоплює наступні   дати: 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством; 3 грудня – Міжнародний день людей із обмеженими фізичними  можливостями; 5 грудня – Міжнародний день волонтера; 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією; 10 грудня – Міжнародний день прав людини.

У сучасному світі проблема насильства стосовно жінок та домашнє насильство, попри всі досягнення цивілізації, зберігає свою актуальність. Таке насильство залишається однією з надзвичайно поширених форм     порушення прав людини, від якої переважно страждають найбільш уразливі групи осіб (жінки, діти, які перебувають у стані економічної, порушення прав людини, від якого переважно страждають найбільш уразливі групи осіб (жінки, діти, які перебувають у стані економічної, психологічної залежності від чоловіків, партнерів або батьків, особи з інвалідністю).

Згідно опитування громадської думки «Насильство щодо дітей в Україні», проведеним впродовж 2014-2015 рр. Київським міжнародним інститутом соціології, хоча б одного з видів насильства зазнавали 65% дітей віком від 12 до 17 років та 89% дорослих осіб віком від 18 років і старше. Найчастіше діти зазнавали психологічного насильства (45% опитаних дітей), в той час як особи віком від 18 років і старше зазнавали фізичного насильства (63% опитаних) та 62% - психологічного насильства.

Пережите у дитинстві психологічне насильство прямо пов’язане із частотою, з якою у дорослому житті опитані самі застосовували психологічне насильство: підвищували голос на дитину, вказували на її недоліки, позбавляли дитину прогулянок або розваг. Серед них більше таких, кому важко стриматися від лихослів’я у присутності дитини; хто вважає, що на дитину треба кричати та вказувати їй на її недоліки. Також, серед осіб, які зазнавали психологічного насильства у дитинстві, більше тих, хто під час сварки схильний називати дорослу близьку людину нецензурними словами.

Ті дорослі, які зазнавали фізичного насильства у дитинстві, частіше застосовують його щодо своїх дітей та близьких людей. Вони частіше виправдовують фізичне насильство, як засіб покарання, та вважають його нормою.

Серед тих, хто зазнав фізичного насильства у дитинстві, 21% теж карають дітей із застосуванням фізичної сили. Серед тих, хто не стикався із фізичним насильством, такий показник значно менший – 7%.

З числа осіб, які дитинстві стикалися із фізичним насильством, 58% опитаних погодилися із твердженням, що традиційні методи виховання дітей, зокрема, стояння у кутку, ефективні та перевірені часом. З цим твердженням погодилися 30% тих, хто не зазнавав фізичного насильства у дитинстві.

Результати дослідження поширеності насильства щодо дівчат та жінок, проведеного компанією ІП «ГФК Юкрейн» (GfK Ukraine) на замовлення Фонду народонаселення ООН, свідчать про відсутність належного рівня обізнаності українського суспільства про явище домашнього насильства, відсутність належної реакції на нього, а також про негативний вплив наявних стереотипів щодо домінування чоловіка над жінкою. Насильство з боку чоловіка у шлюбі або при спільному проживанні залишається найпоширенішою формою насильства проти жінок: 15% жінок у віці 15-49 років, що коли-небудь мали досвід офіційного або неофіційного шлюбу, зазнали фізичного   насильства з боку чоловіка, а 3% сексуального.

Існують такі різновиди насильства: Фізичне – застосування сили: побої, ляпаси, жбурляння предметів; сексуальне – будь-яка сексуальна поведінка, що нав'язується проти волі, нав'язування перегляду відповідних телепрограм і фільмів, сексуальні дотики; економічне – позбавлення майнових прав або обмеження в них, відмова в коштах на їжу, теплий одяг, засоби гігієни чи ліки; психологічне -  навмисне приниження честі й гідності, яке спричиняє образу, страх, невпевненість у собі.

В кожного з нас є право на особисті почуття, друзів, думки, секрети, повагу, власну думку. Ці права є від народження і неважливо, скільки нам років.

Питання насильства в сім'ї тривалий час не тільки в Україні, а й в усьому світі розглядалися як проблеми приватного характеру. Такі погляди на проблему домашнього насильства в Україні поширені і дотепер, а тому подолання цих стереотипів вимагає проведення широкої пропагандистської роботи серед усіх верств населення, формування в суспільстві нетерпимості до фактів насильства.

Особливість та парадоксальність цього явища полягає також у тому, що ці правопорушення відрізняються високим рівнем латентності (тобто приховані), хоча значна частина їх вчиняється відкрито, проте з багатьох причин не реєструється відповідними органами, внаслідок чого жертви залишаються без захисту, а кривдники – без покарання.

Стамбульська конвенція є надзвичайно дієвим інструментом в боротьбі з цим явищем і його наслідками. Підписавши у 2011 році Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, Україна приєдналася до європейських стандартів боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Наразі держава стоїть на порозі складної роботи в напрямку ратифікації Стамбульської конвенції. Першим кроком цієї роботи має стати прийняття та реалізація законодавства, яке б забороняло будь – які форми насильства стосовно жінок, а також забезпечувало належне здійснення правосуддя, захист та підтримку жертв насильства.

З питань насильства над людиною звертатися за адресою: вул. Пушкінська 1, каб. №10 3, тел. 4 35 89

                                                                                        ЗАКОНОДАВСТВО 

Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"Постанова КМУ від 26.04.2003р. №616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу"Наказ від 16.01.2004 №5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення"Наказ від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах"Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.09.2009 №3131/386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї"

 Конституція України (ст. 3, 23, 28, 29)

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-ІІІ зі змінами від 25.09.2008

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї» від 25.09.2008 № 599-VI

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІ;І

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003  № 966- ІV

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001  № 2558- ІІІ із змінами та доповненнями від 15.01.2009

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995  № 20/95-ВР

Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990  № 565-ХІІ

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000  № 1489-ІІІ

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х зі змінами від 25.09.2008

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІ

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ

Постанова Кабінету Міністрів України № 616 від 26.04.2003 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1126 від 27.08.2004 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю»

Постанова Кабінету Міністрів України № 502 від 08.07.1995 «Про створення кримінальної міліції у справах дітей»

Постанова Кабінету Міністрів України № 608 від 12.05.2004 «Про типове положення про Центр соціально-психологічної допомоги» зі змінами від 03.06.2009 з урахуванням останніх змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів від 03.06.2009 № 541 «Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»

Постанова Кабінету Міністрів України № 564 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

Постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1929 від 04.12.1998 «Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1072 від 06.09.1996 «Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації дітей»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2006 № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2012  N 371/549 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2009 року N 3131/386 »

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.08.2013  N 458 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми »

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  «Примірне положення про Кризовий центр для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення» від 10.06.2009 № 1977

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МОЗ України, МОН України, Мінпраці України, Мінтрансзвязку України, МВС України, Держдепартаменту виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106  «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 21.12.2007 № 4991 «Про затвердження порядку формування, ведення та використання загального банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 14.04.2004 № 15 «Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку дітей службами у справах дітей»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства охорони здоров’я України  від 01.04.2004 № 9/166 «Про затвердження заходів щодо запобігання ранньому соціальному сирітству»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді  від 07.07.2004 № 91 «Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 31.03.2008 № 1278 «Про затвердження Порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім’ї, дітей то молоді сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 25.04.2008 № 1795 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей то молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 17.08.2005 № 1658 «Про затвердження Типового положення про Службу соціальної підтримки сімей»

Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту  України від 04.11.2008 № 4414 «Про затвердження Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 2009-2014 роки»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 307/105 від 10.05.1993 «Про порядок обліку випадків звернення до медичних установ і міськрайлікорганів внутрішніх справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру»

Наказ Державного комітету України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.01.2004 № 38 «Про затвердження заходів щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї та Примірного положення про центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 31.10.2006 № 3685 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30.03.2007 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ по усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»

Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 10.06.2003 № 328-р «Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»

 

Дата: 09.03.2017 / Переглядів: 1679 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -